Otwarty dostęp

Father Professor BORIS BOBRINSKOY (1925-2020): A Theologian of the Spiritual Experience


Zacytuj

Serafim Joantă
Romanian Orthodox Metropolitan of Germany, Central and Northern Europe, Fürtherstrasse, 166, 90429 Nürnberg
eISSN:
2359-8107
Języki:
Angielski, Niemiecki
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception