1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 1 (April 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Truth or Diplomacy? For the Life of the World, Islam and the Patristic Approach

Data publikacji: 29 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 1 (April 2021)
Zakres stron: 31 - 41
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD