1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Simone Sinn, Dina El Omani und Anne HEGE Grung (Hg.), Heilige Schriften heute verstehen. Christen und Muslime im Dialog, LWBDokumentation 62, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt 2019, 214 S., ISBN: 978-3-374-05463-3

Data publikacji: 29 Jan 2021
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 3 (December 2020)
Zakres stron: 553 - 555
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD