1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

André Scrima, Apophatic Anthropology. An English Translation, trans. Octavian Gabor, Perspectives on Philosophy and Religious Thought 17, Piscataway, New Jersey, Gorgias Press 2016, 259 p., ISBN: 978-1-4632-0565-2

Data publikacji: 29 Jan 2021
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 3 (December 2020)
Zakres stron: 535 - 539
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD