1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Matthias Binder: Johannes von Dalyatha, Briefe, hg. von Gabriel Bunge, Grigory Kessel, Gerd Vatter, Beuron, Beuroner Kunstverlag 2019, 144 S., ISBN 978-3-87071-368-3; Matthias Binder: Johannes von Dalyatha, Geistliche Reden, hg. von Gabriel Bunge, Grigory Kessel, Gerd Vatter, Beuron, Beuroner Kunstverlag 2019, 173 S., ISBN 978-3-87071-369-0

Data publikacji: 28 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 2 (August 2020)
Zakres stron: 374 - 377
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD