1. bookTom 12 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
access type Otwarty dostęp

Pinar Üre, Reclaiming Byzantium: Russia, Turkey and the Archaeological Claim to the Middle East in the 19th Century, London, I.B. Taurus 2020, 212 p., e-PDF: 978-1-7883-1746-7

Data publikacji: 28 Aug 2020
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2020) - Zeszyt 2 (August 2020)
Zakres stron: 339 - 343
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo