1. bookTom 11 (2019): Zeszyt 3 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Sergei Mariev (ed.), Byzantine Perspectives on Neoplatonism. Byzantinisches Archiv, Series Philosophica 1, Boston/Berlin, de Gruyter 2017, 289 p., ISBN 978-1-5015-1167-7.

Data publikacji: 21 Jan 2020
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2019) - Zeszyt 3 (December 2019)
Zakres stron: 508 - 517
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD