1. bookTom 11 (2019): Zeszyt 3 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

East Syriac Theological Instruction and Anti-Chalcedonian Identity in Nisibis in Late Antiquity

Data publikacji: 21 Jan 2020
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2019) - Zeszyt 3 (December 2019)
Zakres stron: 424 - 438
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD