Otwarty dostęp

Receptions of Paul in Early Christianity. The Person of Paul and His Writings Through the Eyes of His Early Interpreters

   | 08 sie 2019

Zacytuj

Hans Klein
Evangelische Fakultät der Universität Lucian Blaga Sibiu, Sibiu
eISSN:
2359-8107
Języki:
Angielski, Niemiecki
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception