1. bookTom 11 (2019): Zeszyt 2 (August 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Jewish-Christian Dialogue to Nostra Aetate in the Catholic and the Orthodox Churches

Data publikacji: 08 Aug 2019
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2019) - Zeszyt 2 (August 2019)
Zakres stron: 268 - 300
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD