Otwarty dostęp

Complex Inter-Orthodox and Ecumenical Dialogue Following the Ukrainian Tomos of Autocephaly


Zacytuj

eISSN:
2359-8107
Języki:
Angielski, Niemiecki
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception