1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 3 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Interconfessional Marriage and Recognition of Baptism. A Case Study from the Orthodox Church Register in Sighişoara

Data publikacji: 28 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 3 (December 2018)
Zakres stron: 335 - 345
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD