1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 2 (August 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Conflicting Authorities. The Byzantine Symphony and the Idea of Christian Empire in Russian Orthodox Thought at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries

Data publikacji: 30 Aug 2018
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 2 (August 2018)
Zakres stron: 170 - 185
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD