1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 1 (April 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Jürgen Henkel, Dumitru Stăniloae: Leben – Werk – Theologie, Freiburg im Breisgau, Verlag Herder 2017, ISBN 978-3-451-33755-0, 560 S.

Data publikacji: 08 May 2018
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 1 (April 2018)
Zakres stron: 120 - 126
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD