1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 1 (April 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Mission and Limitations. Back to the Origins of Lutheran-Orthodox Contacts in the 16th Century

Data publikacji: 08 May 2018
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 1 (April 2018)
Zakres stron: 90 - 103
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD