1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 1 (April 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

The Septuagint and the Masoretic Text in the Orthodox Church(es)

Data publikacji: 08 May 2018
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 1 (April 2018)
Zakres stron: 30 - 60
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD