1. bookTom 10 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3773
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Report of the 5th Congress of Political Science

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022)
Zakres stron: 62 - 63
Polecane artykuły z Trend MD