1. bookTom 10 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3773
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Dorota Piontek, Agnieszka Hess, “Populist Political Communication in Poland: Political Actors — Media — Citizens” Logos Verlag Berlin, 2020, 243 Pages

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 114 - 118
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3773
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Jagers J. and Walgrave S. (2007). “Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium”. European Journal of Political Research. 46: 319-345. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x Search in Google Scholar

Moroska A. (2009). Partie prawicowego populizmu - próba zdefiniowania zjawiska. In: Mickiewicz P. and Wyligała H. (eds.). Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm migracje — nowe wyzwania Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pp. 129–147. Search in Google Scholar

Mouffe Ch. (2018). For a Left Populism. London: Verso. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo