1. bookTom 7 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3773
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Andis Kudors (Editor), „Belarusian Foreign Policy: 360°”, University of Latvia Press, Riga 2017, ISBN: 978–9934–8292–3–9, 184 Pages

Data publikacji: 21 Dec 2019
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2019) - Zeszyt 2 (December 2019)
Zakres stron: 106 - 107
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-3773
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD