1. bookTom 74 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Katarzyna Górak-Sosnowska, Urszula Markowska-Manista (Eds.), Non-inclusive Education in Central and Eastern Europe. Comparative Studies of Teaching Ethnicity Religion and Gender. Bloomsbury Academic, 2023

Data publikacji: 16 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 74 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 61 - 64
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD