1. bookTom 74 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Interview with Professor Jerzy Nikitorowicz: On the Challenges Resulting from Modern Migrations

Data publikacji: 16 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 74 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 5 - 13
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Nikitorowicz, J. (2013). Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Oficyna Wydawnicza „Impuls.” Search in Google Scholar

Rogacin, W. (2022). Żeleński. Biografia. Wydawnictwo Wielka Litera. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD