1. bookTom 71 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Participation, Education, and Global Society: International Perspectives

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2019) - Zeszyt 1 (January 2019)
Zakres stron: 11 - 15
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo