1. bookTom 70 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-059X
Pierwsze wydanie
31 Jan 1951
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tuberculosis in Romania during COVID-19. Some new concerns. Some new answers.

Data publikacji: 28 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2021) - Zeszyt 1 (June 2021)
Zakres stron: 3 - 4
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-059X
Pierwsze wydanie
31 Jan 1951
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. World Health Organisation: The END TB Strategy [Internet]. [cited 2021 Jul 14]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2021.pdf (Accessed in 13 July 2021).Search in Google Scholar

2. Glaziou P. Predicted impact of the COVID-19 pandemic on global tuberculosis deaths in 2020. MedRxiv [Internet]. 2020 May 4 [cited 2021 Jul 14];2020.04.28.20079582. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.28.20079582v1 (Accessed in 13 July 2021).10.1101/2020.04.28.20079582Search in Google Scholar

3. ECDC. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2021 [Internet]. [cited 2021 Jul 14]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/tuberculosis-surveil-lance-monitoring-Europe-2021.pdf (Accessed in 13 July 2021).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD