1. bookTom 26 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Language, Computer-Mediated Communication and Humanities: Editorial for the special issue of Psychology of Language and Communication

Data publikacji: 21 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 269 - 272
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo