1. bookTom 18 (2014): Zeszyt 1 (May 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Language as a Tool Creating and Dividing Communities. Dangerous use of Asymmetric Counterconcepts

Data publikacji: 02 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2014) - Zeszyt 1 (May 2014)
Zakres stron: 22 - 40
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Allport, G.W. (1958). Th e Nature of Prejudice. New York: Addison-Wesley Publishing Company.Search in Google Scholar

Barker, C. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka [Cultural Studies: Th eory and Practice] (translated by A. Sadza). Krakow: WUJ.Search in Google Scholar

Berger, P. & Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości [Th e Social Construction Of Reality] (translated by Jozef Niżnik). Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda [Symbolic Interactionism. Perspective and Method] (translated by G. Woroniecka). Krakow: Nomos.Search in Google Scholar

Bokszański, Z. (2006). Tożsamości zbiorowe [Collective Identities]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Bralczyk, J. (2003). O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych [On the Language of the Polish Political Propaganda of the 1970s]. Warszawa: TRIO.Search in Google Scholar

Głowiński, M. (1990). Nowomowa po polsku [Newspeak in Polish]. Warszawa: PEN.Search in Google Scholar

Jakubowska-Branicka, I. (2013). O dogmatycznych narracjach. Studium nienawiści [About Dogmatic Narrations. Hate Studies], Warszawa: TRIO.Search in Google Scholar

Klemperer, V. (1989). LTI. Notatnik fi lologa [LTI. Notizbuch eines Philologen] (translated by J. Zychowicz). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.Search in Google Scholar

Koselleck, R. (2001). Semantyka historyczna [Futures Past] (translated by W. Kunicki). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Search in Google Scholar

Marshall, G. (Ed.) (2005). Oxford. Słownik socjologii i nauk społecznych [Oxford Dictionary of Sociology and Social Sciences] (Polish edition by M. Tabin). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Niżnik, J. (1983). Słowo wstępne [Foreword]. In P.L. Berger & T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy [Th e Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge] (translated by J. Niżnik; pp. 5-17). Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Olechnicki, K. & Załęcki, P. (1999). Słownik socjologiczny [Dictionary of Sociology]. Toruń: Graffi ti.Search in Google Scholar

Pratkanis, A. & Aronson, E. (2003). Wiek propagandy [Th e Age of Propaganda] (translated by J. Radzicki & M. Szuster). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Schutz, A. (2008). O wielości światów [On Multiple Realities] (translated by B. Jabłońska). Krakow: Nomos.Search in Google Scholar

Skarżyńska, K. (2011). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej [Man vs. Policy. Outline of Political Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Search in Google Scholar

Świda-Ziemba, H. (1997). Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji [Inherently Enslaved Man. Psychosociological Problems of the Past Formation]. Warszawa: ISNS UW.Search in Google Scholar

Thom, F. (1990). Drewniany język [La langue de bois] (translated by I. Bielicka). Warszawa: CDN.Search in Google Scholar

Trzebiński, J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata [Narration as the Way to Understand the World]. Gdańsk: GWP. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo