Otwarty dostęp

Contribution of The Josef Pilsudski University of Physical Education to the Promotion of Olympism


Zacytuj

1. Report on the activity of The Central Institute of Physical Education in years 1933/3-4 (1934). Warszawa: Centralny In- stytut Wychowania Fizycznego, [in RilLsh]Search in Google Scholar

2. Foundation act of The Central Institute of Physical Education (1928). Warszawa: Centralny Instytut Wychowania Fizycz- nego. | in Polish)Search in Google Scholar

3. Zuchora K. (2005). Władysław Osmolski's contribution to the development of Polish theory of physical educationand sp ort. Kultura Fizyczna 1 -2.12. | in ftnish)Search in Google Scholar

4. Coubertin P. (1994). Speeches, various documents and let- ters. Introduction, selection and arrangement by (i. Mlodzi- kowski in partnership with K. Hądzelek vol. II. Warszawa: PTNKF|in Polish ISearch in Google Scholar

5. Olympic Charter (1991). Warszawa: PK( )L. | in RilLshJ G. Search in Google Scholar

6.Dąbrowska A. (2000). Olimpie education in didactic and ed- ucational school syllabus. Fair play workshop fra- teachers. In Z. Żukowska. K. Żukowski (Fids.). Olympic education in school reformation (pp. 1G9-172). Warszawa: AWE [in Pol- ish)Search in Google Scholar

7. Żukowska Z. (2009). Fair play club of Polish Olympic Com- mittee. Second revised and enlaiged edition (Fłilish and Kng- lish version). Warsrawa: Klub Fair Play PKOl. Estrella. [in Pol- ish! Search in Google Scholar

eISSN:
2082-8799
ISSN:
1899-1998
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Clinical Medicine, Public Health, Sports and Recreation, other