1. bookTom 76 (2021): Zeszyt 3 (September 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Scientific Diving in Poland and Invitation to the Polish Committee on Scientific Diving

Data publikacji: 15 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 76 (2021) - Zeszyt 3 (September 2021)
Zakres stron: 77 - 83
Otrzymano: 23 Apr 2021
Przyjęty: 15 May 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. European Scientific Diving Panel – Terms of Reference. Version of the 20th May 2022; Search in Google Scholar

2. Scientific Diving purpose (Operational definition). European Scientific Diving Panel for Occupational Scientific Diving, http://www.esdpanel.eu/scientific-diving-purpose/ [cytowano 2022-06-19]; Search in Google Scholar

3. Bałazy P, Kukliński P, Chełchowski M, Włodarska-Kowalczuk M, Ronowicz M. Nurkowanie w czasie pracy - nurkowania realizowane w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie/Diving at work - dives carried out at the Institute of Oceanology PAS in Sopot. DIVERS 24 2020/2021; 16:74-84; Search in Google Scholar

4. Bałazy P, Kukliński P, Włodarska-Kowalczuk M. Scientific diving in polar regions - the example of ecological studies at the Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences. Polish Hyperbaric Research 2013; 46(1), 65-84, DOI HTTP://DX.DOI.ORG/10.13006/PHR.46.4; Search in Google Scholar

5. Kur J, Mioduchowska M. Scientific Diving in Natural Sciences. Polish Hyperbaric Research 2018; 65(4), 55-62, DOI 10.2478/phr-2018-0024;10.2478/phr-2018-0024 Search in Google Scholar

6. Ossowski W (ed.), The G e n e r a l C a r l e t o n Shi pwr ec k, 178 5, Polish Maritime Museum Monograph 1, Gdańsk 2008; Search in Google Scholar

7. Ossowski W (ed.), The Copper Ship. A medieval shipwreck and its cargo / Miedziowiec. Wrak średniowiecznego statku i jego ładunek, Archaeological Researchof the National Maritime Museum in Gdańsk 2, Gdańsk 2014; Search in Google Scholar

8. Popek M, Pydyn A. The Most Recent Five Years of Underwater Research in the Department of Underwater Archaeology at Nicolaus Copernicus University in Toruń, In Chołuj A, Mileszczyk M, Nowakowska M (eds.), Archaeology: Just Add Water II, Warszawa 2019, 245-258;10.35538/uw.2719-2997/978-83-66210-03-5.pp.245-258 Search in Google Scholar

9. Kontny B., Underwater Archaeology at the University of Warsaw, In Chołuj A, Mileszczyk M, Trusz K (eds.), Archaeology: Just Add Water I, Warszawa 2018, 11-22; Search in Google Scholar

10. Nowakiewicz T (ed.) Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / Ancient Sacrificial Place in the Lake in Lubanowo (former Herrn-See) in West Pomerania, Warszawa 2016; Search in Google Scholar

11. Brief history of the ESDP. European Scientific Diving Panel for Occupational Scientific Diving, http://www.esdpanel.eu/brief-history-of-the-esdp/ [cytowano 2022-06-19]; Search in Google Scholar

12. Bałazy P (ed.) ECSD5 2019 Book of Abstracts. Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences 2019: 3; Search in Google Scholar

13. Porozumienie w sprawie utworzenia Polskiego Komitetu Nurkowania Naukowego – PKNN/Agreement on the establishment of the Polish Scientific Diving Committee - PKNN. Maj 2022. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo