1. bookTom 18 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1801-3422
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Virgil Gheorghiu on Communism, Capitalism and National Socialism

Data publikacji: 10 Mar 2023
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 681 - 683
Polecane artykuły z Trend MD