1. bookTom 65 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Development of X-ray scanning system Sowa

Data publikacji: 23 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 229 - 232
Otrzymano: 06 Sep 2019
Przyjęty: 14 Apr 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1508-5791
Pierwsze wydanie
25 Mar 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Matusiak, M., Pławski, E., & Wronka, S. (2009). Patent No. PL219823. Warsaw. The Patent Office of the Republic of Poland.Search in Google Scholar

2. Wronka, S. (2016). Interlaced energy linac with smooth energy regulation. Warsaw: Institute of Electronics Systems, Warsaw University of Technology.Search in Google Scholar

3. Dziewiecki, W., Klimaszewski, J., Matusiak, M., & Wronka, S. (2018). Patent application No. 425506. Warsaw. The Patent Office of the Republic of Poland.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo