1. bookTom 13 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2703-6901
Pierwsze wydanie
20 Jun 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 04 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 3 - 3
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo