1. bookTom 12 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2703-6901
Pierwsze wydanie
20 Jun 2020
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Enrico Cecchetti: Danser, koreograf og pedagog av Randi Frønsdal

Data publikacji: 18 Jan 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 19 - 19
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo