Otwarty dostęp

Teaching Benefit-Cost Analysis, Tools of the Trade


Zacytuj

eISSN:
1338-4309
ISSN:
1337-9038
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki społeczne, Politologia, Samorząd i administracja terytorialna