1. bookTom 12 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4309
ISSN
1337-9038
Pierwsze wydanie
03 Aug 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Teaching Benefit-Cost Analysis, Tools of the Trade

Data publikacji: 18 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 219 - 222
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4309
ISSN
1337-9038
Pierwsze wydanie
03 Aug 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD