Otwarty dostęp

On the Current State of Public Administration Research and Scholarships: Political Accommodation or Simply Increasing Irrelevance ?


Zacytuj

eISSN:
1338-4309
ISSN:
1337-9038
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Political Science, Local Government and Administration