1. bookTom 67 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2545-2819
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo