1. bookTom 15 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
    Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
Pierwsze wydanie
31 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Concept of Polish Music: In Search of Adequate Criteria

Data publikacji: 29 Mar 2019
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018) - Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Zakres stron: 5 - 16
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
Pierwsze wydanie
31 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Baculewski, K. (1987). Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Baculewski, K. (1996). Współczesność, part 1: 1939-1974. In: S. Sutkowski (Ed.), Historia muzyki polskiej: Vol. 7. Warszawa: Sutkowski Edition Warsaw.Search in Google Scholar

Błaszczyk, L. T. (2014). Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.Search in Google Scholar

Chechlińska, Z. (2013). Romantyzm, part 1: 1795-1850. In: S. Sutkowski (Ed.), Historia Muzyki Polskiej: Vol. 5. Warszawa: Sutkowski Edition Warsaw.Search in Google Scholar

Chomiński, J. M. (1964). Słownik muzyków polskich. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Dahlhaus, C. (1989). Neues Handbuch der Musikwissenschaft: Vol. 6. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Laaber: Laaber Verlag, 1989.Search in Google Scholar

Dahlig-Turek, E. (2004). „Rytmy polskie” w muzyce XVI–XIX wieku. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.Search in Google Scholar

Dziębowska, E. (1971). O polskiej szkole narodowej. In: Z. Chechlińska (Ed.), Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku: Vol. 1 (pp. 13–32). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Fokt, I. (2018). Feliks Nowowiejski. Poznań: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego.Search in Google Scholar

Gliński, M. (Ed.), (1932). Szopen: monografia zbiorowa. Warszawa: Drukarnia Współczesna.Search in Google Scholar

Golianek, R. D. (2010). Włoch? Francuz? Anglik? Polak? Społeczne, polityczne i narodowe konteksty działalności artystycznejJózefa Poniatowskiego (1816–1873). Polski Rocznik Muzykologiczny, Vol. 8, pp. 79–90.Search in Google Scholar

Golianek, R. D. & Urbański, P. (Eds.), (2010). Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki. Poznań: Rhytmos.Search in Google Scholar

Hebert, D. & Rykowski, M. (Eds.), (2018). Music Glocalization: Heritage and Innovation in a Digital Age, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Search in Google Scholar

Helman, Z. (1985). Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Herder, J. G. (1953). Stimmen der Völker in Liedern, W. Creutziger (Ed.). Leipzig: Reclam.Search in Google Scholar

Iwaszkiewicz, J. (1928). Fryderyk Szopen. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.Search in Google Scholar

Jankowski, J. (1927). Miłość artysty: Szopen i Pani Sand. Warsaw: Gebethner i Wolff.Search in Google Scholar

Lissa, Z. (1956). Problemy polskiego stylu narodowego w muzyce Chopina. Rocznik Chopinowski, Vol. 1, pp. 96–170.Search in Google Scholar

Lissa, Z. (1965). O stylu narodowym w muzyce. In: Szkice z estetyki muzycznej (pp. 146–180). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Lissa, Z. (2008). Znaczenie filozofii J.G. Herdera dla romantyzmu muzycznego. In: Z. Skowron (Ed.), Wybór pism estetycznych (pp. 141–155). Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Michałowski, K. (1954). Opery polskie. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Paczkowski, Sz. (2011). Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha. Lublin: Polihymnia.Search in Google Scholar

Poniatowska, I. (2005). O narodowości w muzyce polskiej XIX wieku. Niepodległość i Pamięć, Vol. 12, No. 1 (21), pp. 21–30.Search in Google Scholar

Poniatowska, I. (2006). Chopin – czwarty wieszcz. In: W. Nowik (Ed.), Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku (pp. 257–271). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.Search in Google Scholar

Poniatowska, I. (2010). Romantyzm, part 2A: 1850–1900: Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku. In: S. Sutkowski (Ed.), Historia Muzyki Polskiej: Vol. 5. Warszawa: Sutkowski Edition Warsaw.Search in Google Scholar

Pośpiech, R. (Ed.), (2013). Józef Elsner (17691854). Życie – działalność – epoka. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.Search in Google Scholar

Reiss, J. W. (1984). Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Stęszewski, J. (1997). Polen, Allgemeine Einführung. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Vol. 7 (col. 1623–1624). Kassel-Basel: Bärenreiter.Search in Google Scholar

Stróżyńska, B. (2015). Symfonia w XVIII-wiecznej Polsce. Teoria, repertuar i cechy stylistyczne. Łódź: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów.Search in Google Scholar

Suchowiejko, R. (2012). Wieniawski Henryk. In: Encyklopedia Muzyczna PWM, Część Biograficzna: Vol. W-Ż (pp. 168–179). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Szczepańska-Lange, E. (2010). Romantyzm, part 2B: 1850–1900, Życie muzyczne w Warszawie. In: S. Sutkowski (Ed.), Historia Muzyki Polskiej: Vol. 5. Warszawa: Sutkowski Edition Warsaw.Search in Google Scholar

Szweykowski, Z., Łobaczewska, S. & Strumiłło, T. (Eds.), (1966). Z dziejów polskiej kultury muzycznej: Vol. 2. Od Oświecenia do Młodej Polski. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Topolska, A. (2014). Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 18581989. Poznań: Wydawnictwo PTPN.Search in Google Scholar

Vogel, B. (2007). Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.Search in Google Scholar

Żerańska-Kominek, S. (2016). Stanisław Moniuszko as a National Prophet: Facts and Myths. In: S. Żerańska-Kominek (Ed.), Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe (pp. 73–87). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo