1. bookTom 23 (2023): Zeszyt 2 (April 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Modeling Extreme Values with Alpha Power Inverse Pareto Distribution

Data publikacji: 03 May 2023
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2023) - Zeszyt 2 (April 2023)
Zakres stron: 55 - 62
Otrzymano: 03 Aug 2022
Przyjęty: 20 Mar 2023
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1335-8871
Pierwsze wydanie
07 Mar 2008
Częstotliwość wydawania
6 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Hamdi, Y., Haigh, I. D., Parey, S., Wahl, T. (2021). Preface: Advances in extreme value analysis and application to natural hazards. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21 (5), 1461-1465. https://doi.org/10.5194/nhess-21-1461-2021Search in Google Scholar

[2] Azzalini, A. (1985). A class of distributions which includes the normal ones. Scandinavian Journal of Statistics, 12 (2), 171-178. https://www.jstor.org/stable/4615982Search in Google Scholar

[3] Marshall, A. W., Olkin, I. (1997). A new method for adding a parameter to a family of distributions with application to the exponential and Weibull families. Biometrika, 84 (3), 641-652. https://www.jstor.org/stable/2337585Search in Google Scholar

[4] Eugene, N, Lee, C, Famoye, F. (2002). Beta-normal distribution and its applications. Communications in Statistics - Theory and Methods, 31 (4), 497-512. https://doi.org/10.1081/STA-120003130Search in Google Scholar

[5] Jones, M. C. (2009). Kumaraswamy’s distribution: A beta-type distribution with some tractability advantages. Statistical Methodology, 6 (1), 70-81. https://doi.org/10.1016/j.stamet.2008.04.001Search in Google Scholar

[6] Zografos, K., Balakrishnan, N. (2009). On families of beta- and generalized gamma-generated distributions and associated inference. Statistical Methodology, 6 (4), 344-362. https://doi.org/10.1016/j.stamet.2008.12.003Search in Google Scholar

[7] Alzaatreh, A., Lee, C., Famoye, F. (2013). A new method for generating families of continuous distributions. Metron, 71 (1), 63-79. https://doi.org/10.1007/s40300-013-0007-ySearch in Google Scholar

[8] Mahdavi, A., Kundu, D. (2017). A new method for generating distributions with an application to exponential distribution. Communications in Statistics - Theory and Methods, 46 (13), 6543-6557. https://doi.org/10.1080/03610926.2015.1130839Search in Google Scholar

[9] Nassar, M., Alzaatreh, A., Mead, M., Abo-Kasem, O. (2017). Alpha power Weibull distribution: Properties and applications. Communications in Statistics - Theory and Methods, 46 (20), 10236-10252. https://doi.org/10.1080/03610926.2016.1231816Search in Google Scholar

[10] Dey, S., Ghosh, I., Kumar, D. (2019). Alpha-power transformed Lindley distribution: Properties and associated inference with application to earthquake data. Annals of Data Science, 6, 623-650. https://doi.org/10.1007/s40745-018-0163-2Search in Google Scholar

[11] Dey, S., Nassar, M., Kumar, D. (2019). Alpha power transformed inverse Lindley distribution: A distribution with an upside-down bathtub-shaped hazard function. Journal of Computational and Applied Mathematics, 348, 130-145. https://doi.org/10.1016/j.cam.2018.03.037Search in Google Scholar

[12] Ihtisham, S., Khalil, A., Manzoor, S., Khan, S. A., Ali, A. (2019). Alpha-Power Pareto distribution: Its properties and applications. PloS ONE, 14 (6), e0218027. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218027Search in Google Scholar

[13] Ali, M., Khalil, A., Ijaz, M., Saeed, N. (2021). Alpha-Power Exponentiated Inverse Rayleigh distribution and its applications to real and simulated data. PloS ONE, 16 (1), e0245253. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245253Search in Google Scholar

[14] Eghwerido, J.T., Nzei, L.C., Zelibe, S.C. (2022). The alpha power extended generalized exponential distribution. Journal of Statistics and Management Systems, 25 (1), 187-210. https://doi.org/10.1080/09720510.2021.1872692Search in Google Scholar

[15] Gharib, M., Mohammed, B. I., Aghel, W. E. R. (2017). Marshll-Olkin extended inverse Pareto distribution and its application. International Journal of Statistics and Probability, 6 (6), 71-84. https://doi.org/10.5539/ijsp.v6n6p71Search in Google Scholar

[16] Bashir, S., Naqvi, I. B. (2018). The Gompertz inverse Pareto distribution and extreme value theory. American Review of Mathematics and Statistics, 6 (2), 30-37. https://doi.org/10.15640/arms.v6n2a4Search in Google Scholar

[17] Shaked, M, Shanthikumar, J. G. (eds.) (2007). Stochastic Orders. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-34675-5Search in Google Scholar

[18] Srinivasa Rao, G., Kantam, R. R. L., Rosaiah, K., Pratapa Reddy, J. (2013). Estimation of stress–strength reliability from inverse Rayleigh distribution. Journal of Industrial and Production Engineering, 30 (4), 256-263. https://doi.org/10.1080/21681015.2013.828787Search in Google Scholar

[19] Guo, L., Gui, W. (2018). Bayesian and classical estimation of the inverse Pareto distribution and its application to strength-stress models. American Journal of Mathematical and Management Sciences, 37 (1), 80-92. https://doi.org/10.1080/01966324.2017.1383217Search in Google Scholar

[20] Bourguignon, M., Silva, R. B., Zea, L. M., Cordeiro, G. M. (2013). The kumaraswamy Pareto distribution. Journal of Statistical Theory and Applications, 12 (2), 129-144. https://doi.org/10.2991/jsta.2013.12.2.1Search in Google Scholar

[21] Aarset, M. V. (1987). How to identify a bathtub hazard rate. IEEE Transactions on Reliability, 36 (1), 106-108. https://doi.org/10.1109/TR.1987.5222310Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD