1. bookTom 9 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2784-1391
ISSN
2066-6934
Pierwsze wydanie
12 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

STRUCTURAL ANALISYS OF CONCRETE PRE-STRESSED RESERVOIRS FOR SLUDGE FERMENTATION – WASTE WATER TREATMENT PLANT BUCHAREST – GLINA.

Data publikacji: 31 Dec 2013
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2013) - Zeszyt 4 (December 2013)
Zakres stron: 9 - 22
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2784-1391
ISSN
2066-6934
Pierwsze wydanie
12 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1]. Prişcu R., Stematiu D., (1980). Ingineria seismică a construcţiilor hidrotehnice, Chapter 4. Reservoirs, Elevated Water Tanks, Intake Towers. București: Ed. Didactică și Pedagocică.Search in Google Scholar

[2]. Eurocode 8 EN. (1998). 4: 2006Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo