1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-8590
Pierwsze wydanie
20 Mar 2021
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Exploitation of the Polymetallic Antonio Ore Body, From Băița Plai Mine

Data publikacji: 11 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 33 - 41
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-8590
Pierwsze wydanie
20 Mar 2021
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Stoici S.D., 1983 The metalogenetic Băița Bihorului district (in romanian), Academic Publishing București. Search in Google Scholar

[2] Onica I., Cozma E., Georgescu M., Marian D., Cozma B., 2022 Study on the efficient exploitation of the polymetalic Antonio ore body, horizon XVIII, Băița Plai Mine, for the production capacity of 100 000 tonnes/year (in romanian), Contract no. 112/26.01.2022 Search in Google Scholar

[3] Georgescu M., 1986 The optimization of the underground exploitation methods for metal ore deposits (in romanian), Technical Publishing, București Search in Google Scholar

[4] Onica I., 2016 Mining exploitation (in romanian), Universitas Publishing, Petroșani. Search in Google Scholar

[5] Richardson M.P., 1981 Area of draw influence and drawpoint spacing for block caving mines. Search in Google Scholar

[6] Kvapil R., 1982 The Mechanics and Design of Sublevel Caving Systems, Underground Mining Methods Handbook, W.A.Hustruild editor, A.I.M.M.P.E.I., New York. Search in Google Scholar

[7] Brady B.G.H., Brown E.T., 2005 Rock Mechanics for underground mining, Third edition, Kluwer Academic Publishers, New York, Springer Science + Business Media, Inc. Search in Google Scholar

[8] Fodor D., 2000 Industrial explosives (in romanian), Infomin Publishing, Deva Search in Google Scholar

[9] Fodor D., 2007 Blasting engineering (in romanian), Namaste Publishing, Timişoara. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD