1. bookTom 18 (2014): Zeszyt 2 (June 2014)
    Thematic issue: Geoinformatics
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-6118
Pierwsze wydanie
01 Jan 1984
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Asbestos manufacturing plants in Poland

Data publikacji: 17 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2014) - Zeszyt 2 (June 2014) - Thematic issue: Geoinformatics
Zakres stron: 53 - 58
Otrzymano: 27 Dec 2013
Przyjęty: 12 May 2014
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo