1. bookTom 5 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Developing the National Consulting Index: An Update on How to Estimate the Size of National Management Consulting Sectors

Data publikacji: 14 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2022) - Zeszyt 2 (June 2022)
Zakres stron: 105 - 110
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo