1. bookTom 5 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Consulting and the Pyramid of Trust

Data publikacji: 02 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 62 - 65
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Fields, D.A. (2017) The Irresistible Consultant’s Guide to Winning Clients, Morgan James PublishingSearch in Google Scholar

Maister, D.H., Green, C.H., Galford, R.N. (2000) The Trusted Advisor, Simon and SchusterSearch in Google Scholar

Schein, E.H., (2016) Humble Consulting, Berrett – KoehlerSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo