1. bookTom 4 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Management Consulting: The Road Ahead

Data publikacji: 26 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: 1 - 4
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD