1. bookTom 2 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Consulting Skills for 2030

Data publikacji: 02 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 22 - 25
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD