1. bookTom 24 (2020): Zeszyt 1 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1647-659X
Pierwsze wydanie
01 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Pós-Verdade, Para Além do Verdadeiro e do Falso

Data publikacji: 11 Oct 2021
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2020) - Zeszyt 1 (December 2020)
Zakres stron: 35 - 41
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo