1. bookTom 23 (2020): Zeszyt 1 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1647-659X
Pierwsze wydanie
01 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Jean-Yves Mercury, Chemins Avec et Autour de Merleau-Ponty (Paris, L’Harmattan, 2019)

Data publikacji: 28 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2020) - Zeszyt 1 (December 2020)
Zakres stron: 104 - 108
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo