1. bookTom 21 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1647-659X
Pierwsze wydanie
01 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review/Recensão

Data publikacji: 16 Sep 2019
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 116 - 123
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo