Otwarty dostęp

Uma Voz de Aliança Por Vir Derrida e a Paixão do Outro/Animal


Zacytuj

eISSN:
1647-659X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Filozofia, Metafizyka, ontologia, Epistemologia, Filozofia nauki