1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 3 (June 2022)
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2451-3113
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Linear Programming with Interval Coefficients

Data publikacji: 06 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 3 (June 2022)
Zakres stron: 6 - 11
Materiały konferencyjne Informacje o książce
License
Format
Materiały konferencyjne
eISSN
2451-3113
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Chinneck J. W., Ramadan K. Linear programming with interval coefficients, Journal of Operational Research Society, 2000; Volume 51: 209-220.10.1057/palgrave.jors.2600891 Search in Google Scholar

[2] Ramadan K. Linear programming with interval coefficients, Dissertation paper, Carleton University, 1996. Search in Google Scholar

[3] Shaocheng T. Interval number and fuzzy number linear programming, Fuzzy Sets and Systems, 1994; Volume 66: 301-306.10.1016/0165-0114(94)90097-3 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo