1. bookTom 38 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
    Special Zeszyt on Respondent Burden
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial Collaborators

Data publikacji: 03 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 38 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022) - Special Zeszyt on Respondent Burden
Zakres stron: 1253 - 1257
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo